Minor «Іскерлік коммуникациялар, өзін-өзі дамыту және HR-менеджмент»

Бұл курс іскерлік ынтымақтастықты ұйымдастыру, кадрлық саясатты сауатты жүргізу, өзін-өзі басқару және өзін-өзі дамыту дағдыларын меңгеру, өз қабілеттері мен қызметкерлердің қабілеттерін барынша іске асыру үшін жағдай жасау және алға қойған мақсаттарға жетуге қатысты мәселелерді қарастырады. Ұйымдастыру

 

Мақсаты

Қалыптасатын негізгі құзіреттер

Оқыту нәтижелері

Бұл курс студенттерге бизнесті басқару, тиімді коммуникация және өзін-өзі басқару саласында практикалық дағдыларды дамытуға мүмкіндік береді.

  • Іскерлік этика қағидалары бойынша кәсіби ортада өзара әрекеттеседі. 
  • Іскерлік басқару және адам ресурстарын басқару функцияларын тиімді орындайды.
  • Өзінің кәсіби және тұлғалық даму мәселелерін жоспарлайды және шешеді.

1) Әлеуметтік өзара әрекеттесуді жүзеге асыруға және ұжымдағы өз рөлін жүзеге асыруға қабілетті.

2) Көпшілік алдында сөйлеу, іскерлік келіссөздер жүргізу дағдыларын меңгереді.

3) HR басқарудың, өзін-өзі басқарудың және өзін-өзі дамытудың заманауи технологияларын, әдістері мен құралдарын қолдана алады

 

Minor курстары

Сипаттамасы

1

Өзін-өзі басқару

Курста өзін-өзі басқарудың әдістемелік тәсілдері қарастырылады. Жеке тұлғаның құндылық бағдарларын анықтау. Менеджердің іскерлік мансабын және жеке жұмысын жоспарлау. Менеджердің басқарушылық жұмысының ерекшеліктері. Басқару қызметін реттеу әдістері. Рационалды жұмыстың негіздері және басшының қызметін ұйымдастыру. Менеджер қызметіндегі қайшылықтар. Басқарудың жеке стилі. Менеджердің әлеуметтік-психологиялық қасиеттерін дамыту. Жеке тұлғаның психофизиологиялық және интеллектуалдық потенциалы. Менеджердің кәсіби жетістіктерін бағалау формалары мен әдістері.

2

Іскерлік этика

«Іскерлік этика» курсы студенттерге кәсіби ортада тиімді қарым-қатынас жасау дағдыларын дамытуға және жетілдіруге мүмкіндік береді; қарым-қатынастың вербалды және вербалды емес тәсілдерін сауатты қолдану; көпшілік алдында сөйлеуді дайындау және жүргізу әдістемесін меңгеру; іскерлік келіссөздердегі коммуникациялық кедергілерді жеңуді, іскерлік пікірталастарды шебер жүргізуді үйрену; іскер серіктестердің манипуляциялық ықпалына қарсы тұру; қақтығысты тиімді басқару.

3

HR-менеджмент

Бұл курс студенттерді адам ресурстарын басқару негіздерімен таныстырады. Бұл ретте адам ресурстарын басқару стратегиясы мен бизнес стратегиясын біріктіру мәселелері қарастырылады; адам ресурстарын жоспарлау, мансаптық өсу және мансапты басқару; кадрларды іріктеу және іріктеу, персоналды оқыту және дамыту, өнімділікті басқару, өтемақылар, қызметкерлерге қызмет көрсету және жеңілдіктер, еңбек қатынастары, персонал жұмысын ынталандыру және ынталандыру.

 

Білім беру