Minor «Дүние жүзінің флорасы мен фаунасы»

Курс Микробиология мен вирусологияның, қолданбалы биологияның және әлемдегі өсімдіктер мен жануарлардың алуан түрлілігінің негізгі түсініктері мен әдістерін зерттеуді қамтиды. Студенттер микроорганизмдерді заманауи биотехнологияларда қолдана отырып, бактериялардағы зат алмасу, олардың өсуі, көбеюі, денсаулық сақтау, қоршаған ортаны қорғау туралы білімді дамытады.

 

Мақсаты

Қалыптасатын негізгі құзіреттер

Оқыту нәтижелері

Студенттерді Биотехнология үшін ең маңызды прокариоттар мен эукариоттардың ерекшеліктерімен таныстыру. Микробиология және вирусология саласындағы жетістіктердің жалпы биологиялық маңыздылығын көрсету, биотехнологияны, тамақ өнеркәсібін дамытудағы микроорганизмдердің рөлін көрсету. Өсімдіктер мен жануарлардың алуан түрлілігі, олардың жер бетіндегі кешендері туралы идеяларды қалыптастыру.

Қазақстан өсімдіктері мен жануарларының халық шаруашылық маңызы туралы білімді меңгеру, өсімдіктер мен жануарлардың әртүрлі топтары мүшелерінің морфологиялық және анатомиялық құрылымы мен функцияларын сипаттау; тіршіліктің ұйымдасу деңгейлерін түсіну; биологиялық зерттеулердің нәтижелерін түсіндіру.

 

Қазақстан өсімдіктері мен жануарларының халық шаруашылық маңызы туралы білімді меңгеру, өсімдіктер мен жануарлардың әртүрлі топтары мүшелерінің морфологиялық және анатомиялық құрылымы мен функцияларын сипаттау; тіршіліктің ұйымдасу деңгейлерін түсіну; биологиялық зерттеулердің нәтижелерін түсіндіру.

 

 

Minor курстары

Сипаттамасы

1

Микробиология вирусология негіздерімен

 

Курс микробиология мен вирусологияның негізгі ұғымдары мен әдістерін зерттеуді қамтиды. Студенттер қазіргі заманғы биотехнологияларда микроорганизмдерді пайдалана отырып, бактериялардағы заттардың алмасуы, олардың өсуі, көбеюі, таксономиясы, денсаулық сақтау, қоршаған ортаны қорғау туралы білімдерін дамытады. Студент микроорганизмдердің тіршілік әрекетінің ерекшеліктеріне байланысты микробиология және вирусология саласында алған білімдері мен дағдыларын бағдарлап, жүйелейді, сондай-ақ мұғалімдік болашақ мамандығында пайдаланады

2

Қолданбалы биология топырақтану негіздерімен

 

Курс студенттерді теориялық және практикалық оқыту арқылы жаратылыстану ғылымдары мен ауылшаруашылығымен таныстыру арқылы басқа пәндермен байланысты түсіндіреді. Студенттер мектеп жанындағы тәжірибелік учаскеде жұмысты ұйымдастыру үшін қажетті білімді қалыптастырады. Студенттер топырақтың физика-химиялық қасиеттерін, тіршілік ету факторларын және олардың өсімдіктер үшін маңыздылығын, сондай-ақ өсімдіктердің морфологиялық құрылымдарының эволюциялық маңыздылығын бағалауды үйренеді және биологиялық зерттеулердің нәтижелерін түсіндіре алады.

3

Дүние жүзінің флорасы мен фаунасы

 

Курста планетада тірі организмдердің таралу заңдары, флора мен фаунаның географиялық аспектілері, экожүйелердің құрылымдық-функционалдық негіздері қарастырылады. Курс сонымен қатар тірі организмдердің географиялық таралуын түсіну және түсіндіру үшін олардың эволюциялық дамуын қарастырады. Оқушылардың қоршаған ортаның флорасы мен фаунасы, континенттің флористикалық, фауналық, биотикалық көші-қоны, Дүниежүзілік мұхиттың қазіргі аудандастырылуы, биомалардың негізгі түрлері туралы жүйелі білімдерін қалыптастырады.

Білім беру