Minor «Бейнелеу өнерінің негіздері»

 Бейнелеу сауаттылығының негіздерін зерттеу: кесіндіні көзге бөлу, кеңістіктік жоспарлар,   аксонометрия, кері перспектива, бір және екі түсу нүктесімен перспектива; - композициялық сауаттылықтың негіздерін оқыту: нүкте, сызық, дақ, симметрия , рефлексия, композицияның орталығы, пішін, өлшем, түс қарама - қайшылықтары;-объектілердің көркемдік және құрылымдық көрінісі. Түрлі-түсті қаныққан заттардан жасалған бейнесі. Жарық фонда екі заттан тұратын қойылым.  

Мақсаты

Қалыптасатын негізгі құзіреттер

Оқыту нәтижелері

Кескіндеме арқылы шынайы бейнені құрудың негізгі заңдылықтарын зерттеу.

  • Кәсіби және шығармашылық есептерді шешуде бейнелеу сауаттылығының білім, білік және дағдыларын қолдану.
  • Модельді конструктивті талдау принциптерін меңгеру.
  • Пішіннің құрылымын, жазық, екі өлшемді және үш өлшемді шамалардың өзара байланысын біліңіз. Акварель бояуларымен жұмыс істеу техникасы мен тәсілдерін қолдану.

 

 

Minor курстары

Сипаттамасы

1.                                                          

Суреттің техникалары және                           материалдары                                                                                                 

 Бұл пән студенттердің шындықты көркем қабылдауын дамытуға, табиғатты тұтас көруге, кеңістіктік ойлау мен есте сақтау процестерін жандандыруға, олардың әрі қарайғы кәсіби және шығармашылық қызметіне қажетті әртүрлі көркем материалдармен жұмыс жасау дағдылары мен әдістерін дамытуға ықпал етеді. Техникалық тәсілдер және репродукциялық процестер. Аэрографқа қатысты сурет және кескіндеме негіздері .Бейнелеу қызметіндегі негізгі материалдармен жұмыс.

2.

 Сәндік кескіндеме

Пән негізгі түс компоненттерін таңдау, тоналды-композициялық құрылымдарды шешу, бейнелеу тұжырымдамасын таңдау сияқты технологияларды зерттеу үшін қажет. Пішінді шешу принципін зерттеу және таңдау, негізгі түсттердің дақтарын орналасуын , сонымен қатар жұмыстың болашақ композициялық жүйесінің ырғақты негізі және түс негіздерін бейнелеу. Интерьерді безендіру үшін ең көп қолданылатын материалдар мен технологияларды сәндік кескіндемеде қолданудың негізгі идеяларын білу.

 

3.

Бейнелеу өнеріндегі заманауи материалдар мен техника

Бейнелеу өнеріндегі заманауи материалдар мен техникалар, композициялар жасау әдістері мен құралдары саласындағы теориялық білім. Авторлық композициялар жасауда заманауи материалдар мен бейнелеу өнерінің әдістерін қолдану. Кескіндеме мен сурет салуға арналған жұмсақ материалдар туралы білім. Іс жүзінде  кескіндеме материалдарын қолдану: бояулардың құрамы, негіздердің түрлерін білу. Түрлі бояулардың қасиеттерін ажырата білу. Жұмыс әдістерінің ерекшеліктері  және желімді ерітінділерді дайындау

 

Білім беру