Minor «Мансап құру психологиясы»

Ұсынылған курс мансаптық даму мен мансапты жоспарлаудың теориялық білімі мен практикалық дағдыларын, ең алдымен жеке психологиялық және әлеуметтік-психологиялық деңгейде кеңейтеді. Пәндер жан-жақты және кәсіби қызмет психологиясы саласындағы хабардарлықты арттыруға ғана емес, сонымен қатар мамандыққа және өз кәсібіне жүйелі көзқарасты дамытуға ықпал етеді. Бұл курс басқа адамдармен бірлесіп жұмыс істеу үшін қажетті бірқатар әмбебап Дағдылар мен қабілеттерді қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Мақсаты

Қалыптасатын негізгі құзіреттер

Оқыту нәтижелері

"Мансап" психологиялық феномені туралы қазіргі ғылыми көзқарасты қалыптастыру және жекемансап пен клиенттердің мансабын жоспарлау мен ұйымдастырудың дағдылары мен іскерлікті қалыптастыру

  • Психологиялық ахуал қалыптастыру және кадрларды іріктеу мақсатында ұжым персоналымен жұмыс жүргізу қабілеті;
  • Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып, ұжымды өзінің кәсіби қызметі саласында басқаруға дайындығы;
  • Өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі жүзеге асыруға, шығармашылық әлеуетті пайдалануға дайындық.
  • Мансап пен кәсіби дамуды жоспарлау мен басқару технологияларын тәжірибеде қолдану;
  •  Мансап және  кәсіби қалыптасудың психологиялық ерекшеліктерін іс жүзінде бақылау және бекіту;
  •  Мансап психологиясының негізгі ұғымдарын, тұлғаның жаһандануға, белгісіздікпен әлеуметтік және кәсіби ортаның теріс факторларына бейімделуінің құралдарын игеру;

 

 

 

Minor курстары

Сипаттамасы

1

Басқару психологиясы

Пән бағдарламасы студенттерді басқару психологиясы саласында теориялық және практикалық даярлауға бағытталған, пәнді игеру барысында алынған білім студенттердің кәсіби кеңістігін кеңейтеді және қазіргі менеджердің кәсіби маңызды қасиеттерінің бірі болып табылатын олардың әлеуметтік-психологиялық құзіреттілігін қалыптастырады.

2

Психологиялық менеджмент

Курс Қазіргі заманғы ұйымдағы адам ресурстарын басқару заңдылықтарын қарастыратын психологиялық ғылымның бір саласы ретінде менеджмент психологиясының тұтас бейнесін қалыптастыруға көмектеседі. Бұл пән персоналды басқарудың озық технологиялары мен әдістерін білу негізінде өндіріс тиімділігін арттыру міндеттерін шешуде психологиялық құзыреттіліктің негізін қалайды.

3

Мансап құру бойынша психологиялық кеңес беру шеберханасы

Курс студенттерге психологиялық кеңес беру мен мансапты құрудың мәні, мақсаттары, міндеттері мен негізгі принциптері туралы Жеке, кәсіби, әлеуметтік-психологиялық қиындықтары және психологиялық жоспардың басқа да проблемалары бар клиенттерге психологиялық көмек көрсету құралы ретінде кәсіби білім қалыптастыруға көмектеседі.  Студенттер жеке тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттері мен ерекшеліктерін бағалау кезінде диагностика дағдыларын; жұмысты тиімді іздеу әдістері бойынша, жұмысқа орналасу кезінде іріктеу сынақтарына дайындық бойынша ұсынымдар әзірлеу іскерлігіне ие болады.

 
 
 
Білім беру