Minor «Радиациялық қауіпсіздік және адам экологиясы»

Беккерелдің ашуы фондық сәулеленудің қоршаған ортада үнемі болатынын көрсетті. Адаммен жасалған сәулелендірудің жасанды көздері белгілі бір қосымша жүктеме жасай отырып, фондық деңгейін жоғарылатады. Жақында адамдарда радиациядан қорқу пайда болды, сондықтан ең жақсы қорқынышты жою жолы – ол білім мен түсінік. Радиациялық қауіпсіздік мәселелері бойынша тек білімге сүйене отырып, дәл емес ақпаратқа қарсы тұруға болады. Бұл модуль радиацияның қай кезде шынымен өмірге қауіпті болатынын түсінуге мүмкіндік береді.

Мақсаты

Қалыптасатын негізгі құзіреттер

Оқыту нәтижелері

Білім алушыларды иондаушы сәулелену мен тірі организмдердің өзара әрекеттесу механизмінің негізгі түсініктерін, сондай -ақ радиоэкологиялық реттеудің принциптері мен нормаларын қалыптастыру.

 

  • Персонал мен халықтың экспозициясын реттеу мәселелері бойынша, сондай -ақ радиациялық қауіпсіздіктің мәселелері мен перспективалары бойынша негізгі білімді көрсетеді.
  • «Жасыл» технологияларды үнемдеу принциптерін қолданады.
  • Биологиялық жүйелердегі физикалық заңдардың көрінісін сипаттайды. 

 

1. Радиоактивтілік, радиацияның затпен әрекеттесуі туралы негізгі түсініктерді сипаттау;

2. Қазіргі уақытта және болашақта әлемде және Қазақстанда энергия үнемдейтін «жасыл» технологияларды дамыту мәселелері мен бағыттарын түсіндіру;

3. Адам ағзасында болып жатқан процестерді түсіндіру үшін физикалық заңдылықтарды түсіндіру;

4. Сәулелену мөлшерін, сіңірілген, тиімді және күтілетін мөлшерін анықтау үшін есептеулер жүргізуге;

5. Энергия үнемдейтін «жасыл» технологияларды қолдана отырып, өнеркәсіптік кәсіпорындардың энергетикалық балансын талдау;

6. Физикалық факторлардың адам ағзасына әсерінің алғашқы әсерін бағалау;

7. Мүмкін болатын радиациялық жағдайды болжау және оны бағалау;

8. Энергия үнемдейтін «жасыл» технологияларды есептеу әдістерін қолдану;

9. Медициналық техниканың жұмыс принциптерін сипаттау.

 

 

Minor курстары

Сипаттамасы

  1.  

Қызметкерлер мен тұрғындардың сәулеленуін нормалауы мен көздері

Курс қауіпсіз өмірді қамтамасыз ету үшін қызметкерлер мен тұрғындар үшін сәулелену көздерін анықтау, нормалау негіздерін қолданудың негізгі бөлімдерімен таныстырады. Нәтижесінде студент сәулеленудің әсерін, сіңірілген, тиімді және күтілетін дозаларын анықтау үшін есептеулер жүргізе алады.

2.

Энергия үнемдейтін «жасыл» технологиялар

Курс әлемде де, Қазақстан Республикасында да «жасыл» технологияларды дамытудың негізгі бағыттарымен таныстырады. Нәтижесінде студент энергияны үнемдейтін «жасыл» технологияларды қолдана отырып, өнеркәсіптік кәсіпорындардың энергия балансын есептеуге және талдауға, сондай-ақ әр түрлі салаларда «жасыл» технологияларды қолдану бойынша шараларды әзірлеуге мүмкіндік алады.

       3.

Медицинадағы физика

Курс биологиялық жүйелердегі физикалық заңдылықтардың көрінуінің негізгі ерекшеліктерімен, сонымен қатар медициналық техниканың құрылымы мен жұмысы туралы түсінікпен таныстырады. Нәтижесінде студент физикалық факторлардың адам ағзасына әсерінің алғашқы әсерін бағалауды үйренеді.

 
Білім беру