Minor «Тайм-менеджмент»

Қазіргі қоғам маманның құзыреттілік деңгейіне жоғары талаптар қояды. Қарқынды дамып келе жатқан экономикадағы кәсіпқойдың ажырамас сапасы болып  уақытты тиімді жұмсай білу, өз жұмысын тиімді ұйымдастыру табылады.  Қазіргі қоғамда
адам өз өміріне саналы түрде қарамаса, жоспарламаса, стратегиясы болмаса  табысты бола аламайды.
  

Мақсаты Қалыптасатын негізгі құзіреттер Оқыту нәтижелері
  «Тайм-менеджмент» курсының мақсаты- студенттерде уақытты басқару типі және мәні, кәсіби қызметтерін тиімді жүзеге асыру үшін уақыт ресурстарын басқару принциптері және тәсілдері туралы жалпы түсініктерінің қалыптастыру.  Өзінің және қызметкерлерінің уақытын басқара білу, яғни ұйымдастырушылық және жеке мақсаттарға жету үшін уақытты дұрыс қабылдау, ұтымды жоспарлау, бөлу және пайдалану. Өмірде жеке және іскерлік уақытты басқару, жоспарлау, тепе-теңдікті сақтау құралдарын қолданады. Тапсырмаларға басымдық беру және артықты жою. Жұмыс процестерін құра алады. Тапсырмаларды беру және бақылау.

 

   № Minor курстары Сипаттамасы
  1                                        Тайм-      менеджмент 

Қазіргі жағдайда жұмыс уақыты оңтайлы пайдаланылуы керек, себебі ол орны толмас ресурс ретінде маңызды рөл атқарады, өйткені компания мен корпорацияның жеке бөлімшесінің жұмыс істеуі мен дамуы персоналдың жұмыс уақытын тиімді басқаруға байланысты. Уақытты тиімді басқару жұмыс уақытын басқаруға, бизнес-процестердің барлық кезеңдерінде еңбек шығындарын жоспарлауға, ұйымдастыруға және бағалауға және ұйымның шығындарын азайтуға мүмкіндік береді.

 2 Сыни ойлау  Ойлау туралы ойлану. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту үшін теориялық негізі. Назар, қабылдау, есте сақтау, делдалдар ретінде танымдық процестер. дәлелдер талдау. Тапсырмаларды шешу дағдыларын дамыту. Шығармашылық ойлау. Сыни ойлауды дамыту технологиясы.
 3 PR менеджмент PR Менеджменттің ұғымы. PR Менеджменттің тапсырысы PR менеджмент түрлері. PR менеджер жəне оның атқаратын қызметтері.
Қоғамдық жүйеде басқарудың қатынастық көріністері. Басқарма мен кəсіпкерліктің арақатынасы. Американдық жəне жапондық PR менеджменті: өзгешелігі жəне айырымдары. Негізгі ұстаным, тапсырыс жəне ақпараттың ішкі фирма жүйесінің атқаратын қызметтері.

 

Білім беру