Дуалды оқыту элементтерімен оқыту үрдісін ұйымдастыру туралы ереже

 
Ереже

 

Білім беру