Көптілді топтар оқытушыларының тізімі

2020-2021 ОҚУ ЖЫЛЫ БОЙЫНША

 

Оқытушының аты-жөні, лауазымы, ғылыми дәрежесі

Пән атауы

Сабақ түрі

 «ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ ПӘНДЕРІ» ОҚУ КАФЕДРАСЫ

 1.  

Садыкова Р.А.

а-ш,ғ.к., доцент м.а.

Molecular Biology

Дәріс, практикалық

Methods of solving problems in genetic

Практические занятия

 1.  

Хромов В.А.

б.ғ.к., доцент

 

The Evolutionary Theory

Дәріс, практикалық

Bioresources of Kazakhstan

Дәріс, практикалық

 1.  

Кажыгелдиева Л.К. оқытушы

The flora and fauna of the world

Дәріс, практикалық

Ecology of plants and animals

Дәріс, практикалық

Microbiology with fundamentals of Virology

Дәріс, практикалық

Technology biology training in English

Дәріс, практикалық

 1.  

Мунлыкбаева М.Б.

аға оқытушы

Physical and colloidal chemistry

Дәріс, практикалық

The analysis of natural objects

Дәріс, практикалық

Biochemistry

Дәріс, практикалық

 1.  

Сапакова А.К.

б.ғ.к., доцент м.а.

Chemical synthesis

Дәріс, практикалық

Chemistry of high-molecular connections

Дәріс, практикалық

 1.  

Кунанбаева Н.С.

аға оқытушы

Applied Biology with the Basics of Soil Science

Дәріс, практикалық

«СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЖӘНЕ БИОТЕХНОЛОГИЯ» ОҚУ КАФЕДРАСЫ

 1.  

Тулькебаева Г.Е.

аға оқытушы

Bases of scientific researches

Дәріс, практикалық

Modern types tare and packing

Дәріс, практикалық

Ecological biotechnology

Дәріс, практикалық

Basics of biotechnology production

Дәріс, практикалық

Modern trends of development of food biotechnology

Дәріс, практикалық

Microorganisms and viruses- objects of biotechnology

Дәріс, практикалық

 1.  

Жарылгасын Н.Т.

оқытушы

Bases of scientific researches

Зертханалық

 1.  

Джумажанова М.М.

аға оқытушы

Food biotechnology

Дәріс, практикалық

 1.  

Толеубекова С.С.

доцент м.а., т.ғ.к.

Standardization, certification and technical measurements

Дәріс, практикалық

«ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ЕСЕП» ОҚУ КАФЕДРАСЫ

 1.  

Хасенова  К.Е.

э.ғ.к.

Insurance

Дәріс, практикалық

Financial management

Дәріс, практикалық

 

 

Білім беру